Charter

Fablab Logo    Fablab Saigon Logo

What is a fab lab? Fablab là gì?

Fab labs are a global network of local labs, enabling invention by providing access to tools for digital fabrication

Fab labs là mạng lưới quốc tế của những phòng labs địa phương, cung cấp và chia sẻ công cụ sản xuất kỹ thuật số nhắm khởi đẩy khả năng sáng tạo và sáng chế

What’s in a fab lab? Có gì tại Fablab?

Fab labs share an evolving inventory of core capabilities to make (almost) anything, allowing people and projects to be shared

Fab labs chia sẻ những dụng cụ tiên tiến chủ chốt có khả năng tạo ra hầu hết vật dụng, cho phép nhiều người và nhiều dự án có thể chia sẻ sử dụng chung

What does the fab lab network provide? Lợi ích của mạng lưới Fablab?

Operational, educational, technical, financial, and logistical assistance beyond what’s available within one lab

Hỗ trợ về mặt vận hành, giáo dục, kỹ thuật, tài chính và hậu cần cùng với nhiều thứ vượt ngoài khả năng đáp ứng với chỉ 1 phòng lab

Who can use a fab lab? Những ai có thể sử dụng Fablab?

Fab labs are available as a community resource, offering open access for individuals as well as scheduled access for programs

Fab lab được cung cấp để phục vụ cho cộng đồng, với những giờ hoạt động tự do cho cá nhân cũng như những hoạt động tập trung theo kế hoạch phát triển các chương trình chung của Fab lab

What are your responsibilities? Trách nhiệm của Fablab là gì?

Safety: not hurting people or machines

An toàn: không làm bị thương người khác hoặc làm hư hỏng các máy móc

Operations: assisting with cleaning, maintaining, and improving the lab

Hoạt động: hỗ trợ công việc dọn dẹp, bảo quản và nâng cấp phòng lab

Knowledge: contributing to documentation and instruction

Kiến thức: đóng góp cho kho tài liệu và hướng dẫn

Who owns fab lab inventions? Những sáng kiến tại Fablab thuộc về ai?

Designs and processes developed in fab labs can be protected and sold however an inventor chooses, but should remain available for individuals to use and learn from

Các thiết kế và quy trình được phát triển tại fab labs có thể được bảo vệ và đưa vào thị trường tùy vào sự lựa chọn của người phát minh. Tuy nhiên, chúng nên được chia sẻ để những người khác có thể sử dụng và học hỏi

How can businesses use a fab lab? Doanh Nghiệp có thể sử dụng Fablab như thế nào?

Commercial activities can be prototyped and incubated in a fab lab, but they must not conflict with other uses, they should grow beyond rather than within the lab, and they are expected to benefit the inventors, labs, and networks that contribute to their success

Các hoạt động thương mạicó thể xây dựng thử ngiệm hoặc đầu tư phát triển từ bên trong fab lab, nhưng không được gây xưng đột với những mục đích sử dụng khác. Những hoạt động thương mại này nên phát triển mạnh hơn là chỉ gói gọn trong phạm vi phòng lab, và được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, các phòng labs, và mạng lưới cộng đồng đã đóng góp cho sự thành công của nó

Source: http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s