Our first 3D Printer / Chiếc máy in 3D đầu tiên của chúng tôi

We got this printer from 3dmaker.vn. The model is a Prusa i3. We chose it because it’s cheap and we could buy a kit and build it ourselves. We bought it thanks to the prize we won in the NASA Space App challenge.

Chiếc máy in model Prusa I3 này được đặt mua tại 3dmaker.vn. Lí do chúng tôi chọn  sản phẩm này vì giá rẻ và được bán theo bộ gồm những linh kiện rời để có thể tự lắp đặt tại nhà . Chúng tôi đã dùng số tiền thưởng từ cuộc thi “NASA Space App Challenge” để mua nó.

Here’s a short video to see it action. Dưới đây là một đoạn video ngắn về sản phẩm:


Building this 3D printer took us several saturdays and the major issues we encounter had to do with the power supply and getting the printer to reach the right temperature. Luckily 3Dmaker isn’t too far from the Fablab and the guys there were quite supportive at the beginning, and came to show us how to build it at the beginning. For the last sessions, we had to go there with our printer to have it sorted out, as the nozzle and power supply had to be changed.

Chúng tôi đã tốn vài ngày cuối tuần cho việc lắp đặt chiếc máy in 3D này và chúng tôi gặp vấn đề với nguồn cung cấp điện và điều chỉnh để máy in đạt được nhiệt độ thích hợp trong quá trình hoạt động. May mắn là 3Dmaker không quá xa Fablab, các nhân viên ở đó rất nhiệt tình , họ đã đến và chỉ dẫn cách lắp đặt máy cho chúng tôi ngay từ khi bắt đầu. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn phải đem nó đến trụ sở của 3Dmaker để thay vòi phun và nguồn cung cấp điện mới.

In the gallery below, all the components that were part of the kit (still miss a few pics, but will update later). Bên dưới là hình ảnh các linh kiện của máy (vẫn còn một vài hình sẽ được update sau).

This slideshow requires JavaScript.

Thanks to the project of building this printer, we now know and experiment the basics of 3D printing. We are also ready to welcome anyone who would like to prototype a product using the printer!

Nhờ việc tự lắp đặt chiếc máy in này mà chúng tôi đã có thêm kiến thức căn bản về việc in 3D. Và chúng tôi đã sẵn sàng chào đón tất cả những ai muốn thử nghiệm những sản phẩm được tạo ra từ chiếc máy in 3D này.

Advertisements

2 thoughts on “Our first 3D Printer / Chiếc máy in 3D đầu tiên của chúng tôi

  1. […] Fablab Saigon的联合创始人Quynh-Huong Duong女士指出,一个像Fablab Saigon这样的非营利性质的机构,在胡志明市的存在并不如在欧美国家甚至中国那样容易。比如,之前提到的3D打印机等各种设备,在欧美国家和中国,通常出资人是大学、科研机构、本地青少年教育慈善机构和/或政府。Fablab Saigon的3D打印机是创始团队使用在另一项创新竞赛当中获得的奖金购置的,花费了团队数个周六(Fablab Saigon的营业时间)自行拼装而成。 […]

  2. […] Fablab Saigon的联合创始人Quynh-Huong Duong女士指出,一个像Fablab Saigon这样的非营利性质的机构,在胡志明市的存在并不如在欧美国家甚至中国那样容易。比如,之前提到的3D打印机等各种设备,在欧美国家和中国,通常出资人是大学、科研机构、本地青少年教育慈善机构和/或政府。Fablab Saigon的3D打印机是创始团队使用在另一项创新竞赛当中获得的奖金购置的,花费了团队数个周六(Fablab Saigon的营业时间)自行拼装而成。 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s